علی ابراهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی ابراهیمی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.00
بروجن 1389 - 1392