علی طاهرخانی نژادشاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی طاهرخانی نژادشاد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Access
نرم افزار Microsoft Powerpoint
Sql Server
انواع نرم افزار های حسابداری و مالی و مالیاتی
ساخت فایل مربوط به محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته
متخصص در زمینه انبار داری و انبار گردانی و چیدمان انباربرای یجادجلوگیری خطرات احتمالی
محاسبات جدول استهلک دارایی های مشهود

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار خدمات مالی و مالیاتی) جمالیان ( کوشا حساب 1390/9 - 1391/2
حسابدار مشاوره ایران یاساخدمات مالی و مالیاتی و 1391/3 - 1395/1
حسابدار فراز پویاشرکتآسانسور داتیس 1395/4 - 1395/5
حسابدار پارس کمپرسور 1395/1 - 1395/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.05
آزاد رودهن 1391 - 1394
حسابداری حسابداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تهران غرب 1395 - 1395