بهار محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهار محمدی

محل سکونت: آذربایجان غربی - مهاباد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه آزاد مهاباد 1389 - 1393