سهراب سرشار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سهراب سرشار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تحصیلدار سکن طب 1388/2 - 1389/6
معاونت و تکنسین فنی فروشگاه حامی ولنجک 1388/5 - 1393/8
اوستا کار سیم کشی ساختمان و تاسیسات 1384/12 - 1386/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکتروتکنیک
– دیپلم – معدل: 13.56
1377 - 1381