مهدی سیف اله زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی سیف اله زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری دولتی
– کارشناسی – معدل: 0.00
تحقیقات صنعتی 1392 - 1393