مهدی طاهری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی طاهری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرگانی خارجی دولتی 1377/7 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اقتصاد اقتصاد
– کارشناسی – معدل: 14.07
تهران 1372 - 1377