مانا صادق

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مانا صادق

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن