فرانك سعید زمان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرانك سعید زمان

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاوره پوست زرسيما 1392/1 - 1392/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ادبیات و علوم انسانی
– دیپلم – معدل: 14.12
1386 - 1387