رضا تفریشی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا تفریشی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس و تکنسین سازمان انرژی اتمی 1391/9 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد متالورژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.04
دانشگاه فردوسی مشهد 1383 - 1388
مهندسی مواد نانومواد
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.03
دانشگاه تربیت مدرس 1388 - 1390