علی محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی محمدی

محل سکونت: چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنیسین و انباردار دامپزشکی و شرکت تعاونی مسکن اذرخش و بنده نواز 1383/9 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری صنعتی
– کارشناسی – معدل: 17.30
علامه 1391 - 1393