فاطمه قالیبافان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه قالیبافان

محل سکونت: خراسان رضوی - گناباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
صدور پروانه شرکت فنی مهندسی هم پیمان گناباد 1393/7 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
منابع طبیعی مرتعداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.77
زابل ملی 1391 - 1393