اصغر والی زاده انامق

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اصغر والی زاده انامق

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیه