سمیه یوسفی دارستانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیه یوسفی دارستانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس منابع انسانی شرکت انرژی دانا 1391/11 -
کارشناس ارشد مدیریت تغییر دانشگاه تربیت مدرس 1391/2 - 1391/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی فیزیک
– دیپلم – معدل: 19.05
1380 - 1383
حسابداری دولتی
– کارشناسی – معدل: 19.05
علوم اقتصادی 1384 - 1388
MBA استراتژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.62
خواجه نصیرالدین طوسی 1388 - 1390