مریم شکری ساز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم شکری ساز

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آمار آمار اقتصادی و اجتماعی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.34
علامه طباطبایی 1391 - 1393
آمار آمار
– کارشناسی – معدل: 15.00
صنعتی اصفهان 1386 - 1390