صادق فلاحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صادق فلاحی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه