علی کلاته ملایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی کلاته ملایی

محل سکونت: سمنان - شاهرود