ثنا علیمرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ثنا علیمرادی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز