پیمان مرادیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیمان مرادیان

محل سکونت: تهران - رباط کریم

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین تولید بنیان توسعه صنعت خودرو - بن رو 1384/1 - 1386/1
نقشه کش پارس شیر - شیگال 1386/4 - 1386/10
کارشناس مکانیک و کارشناس پیشگیری و تعمیرات آلومینیوم پارس 1386/10 - 1394/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک نقشه کشی و طراحی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.52
علمی کاربردی - یدک رسان 1387 - 1389
مکانیک صنایع فلزی
– کاردانی – معدل: 15.27
واحد ساوه 1380 - 1383