مصطفی نسترنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی نسترنی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابرس حسابرسی 1389/7 - 1390/5
حسابدار شرکت سربدران و کنترل سیستم ایمان 1390/5 - 1391/3
رییس حسابداری فروش شرکت کارخانجات سیمان لارمرد 1393/9 - 1394/3
حسابدار شرکت کارخانجات سیمان لامرد 1391/3 - 1393/9
مدیر مالی شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم(زیر مجموعه سیمان لامرد) 1394/4 - 1395/9
رییس حسابداری صنعتی شرکت کارخانجات سیمان لامرد 1395/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کاردانی – معدل: 15.40
دانشکده فنی شهید صدوقی یزد 1385 - 1388
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 14.52
دانشکهده مهندسی باهنر شیراز 1388 - 1390