خسن سلمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: خسن سلمانی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست بهای تمام شده کیسون 1390/8 - 1393/8
سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی اصول نگر 1389/6 - 1390/7
حسابرس ارشد موسسه حسابرسی بهراد مشار 1385/9 - 1389/6
حسابرس موسسه حسابرسی ازمون سامانه 1384/6 - 1385/8
حسابدار و حسابرس سایر موسسات و شرکتها 1380/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 14.60
کرج 1378 - 1384