علی جهانبخش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی جهانبخش

محل سکونت: سیستان و بلوچستان - زاهدان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سمت های مختلف جندین شرکت مختلف 1391/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT شبکه
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
زاهذان 1392 - 1394