رقیه حمایلی طراقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رقیه حمایلی طراقی

محل سکونت: خراسان شمالی - بجنورد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری و حسابدار مهرسازان اسپاخو 1392/1 - 1393/1
کارمنداداری روئین صنعت آهن 1391/12 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 14.66
پیام نور 1386 - 1390