رضا نعیم پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا نعیم پور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول انفورماتیک فروشگاه رغاه 1387/12 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکتونیک برق
– کاردانی – معدل: 13.00
اصفهان 1383 - 1385