روشنک رضاپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: روشنک رضاپور

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ترویج کشاورزی بهین کشت ارس 1386/4 - 1388/12
مهندس ناظر گل چیچک آذر 1384/1 - 1386/2
مدرس زبان انگلیسی شرکت بنیان دیزل تبریز 1389/1 - 1389/8
کارشناس گلخانه هیدروپونیک رز 1392/9 - 1392/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی زراعت
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.33
دانشکده کشاورزی تبریز 1386 - 1388