زهرا نوراللهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا نوراللهی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار SPSS
کار با اینترنت
نرم افزار Microsoft Excel

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
روانسنج مرکز مشاوره و روانشناسی راه مهربانی 1389/10 -
روانسنج مرکز کودکان استثنایی 1388/3 - 1390/5
روانشناس و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی ایران 1396/02 - تاکنون

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانسنجی روانشناسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.15
تهران مرکزی 1387 - 1390
روانشناسی عمومی روانشناسی
– کارشناسی – معدل: 15.63
ابهر 1383 - 1387