وحیده دباغ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحیده دباغ

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر مهندسی نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 17.84
موسسه آموزش عالی (غیرانتفاعی) رشدیه تبریز 1389 - 1391