امید ترک

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید ترک

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر اجرایی برق پروژه شرکت شهران سازه 1389/5 - 1393/5
اجرایی الکتریکال شرکت مهندسی عمران نیرو 1388/5 - 1389/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق صنعتی قدرت
– کاردانی – معدل: 13.01
آزاد اسلامشهر 1384 - 1386