ایناز شریفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایناز شریفی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسول دفتر شرکت دلکرام 1385/8 - 1390/4