امیر طهماسبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر طهماسبی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک ناظر سازه مهندسین مشاور رهاد اکسین 1385/1 - 1385/7
مسئول بخش سازه مهندسین مشاور آمایش محیط شهر 1386/1 - 1387/5
مسئول دفتر فنی شرکت خشت و خورشید اکسین 1388/11 - 1390/1
جانشین مسئول دفتر فنی معاونت مهندسی ناجا 1390/2 - 1391/2
مسئوا واحد ژئوتکنیک شرکت خشت و خورشید اکسین 1391/2 - 1391/6
مسئول واحد ژئوتکنیک شرکت مهندسین مشاور انهار جنوب 1391/7 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.03
شهید چمران 1381 - 1386
عمران ژئوتکنیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.35
اراک 1387 - 1389