ارزو جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارزو جعفری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران سازه
– کارشناسی – معدل: 15.50
صدرالمتالهین 1389 - 1393