پروین سجیم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پروین سجیم

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Powerpoint

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز موسسه خدمات مالی و حسابداری ارقام کنکاش پویا 1395/9 - 1395/11