محمد رضا قربانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رضا قربانی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اجرا- دفتر فنی قرارگاه خاتم- سد کارون4 1379/4 - 1379/12
مدیر برنامه ریزی مهندسین مشاور سازایستا 1379/12 - 1387/1
مسئول برنامه ریزی قرارگاه خاتم- خط 2 مترو مشهد 1388/1 - 1391/1
مدیر pmo بنا پارس 1391/1 - 1393/7
مدیر pmo گروه مهندسی باران 1393/7 - 1394/12
مدیر کنترل پروژه مهندسین مشاور پژوهش 1393/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.00
کاشمر 1372 - 1378
مدیریت مدیریت پروژه
– کارشناسی ارشد – معدل: 19.00
مشهد 1390 - 1391