مهران سلیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهران سلیمی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک سیالات
– کارشناسی – معدل: 0.00
صنعتی کرمانشاه 1391 - 1395