الهام مسرور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام مسرور

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT IT
– کارشناسی – معدل: 18.90
صنایع مخابراتی 1391 - 1393