فرشاد مرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرشاد مرادی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول برنامه ریزی وکنرل کیفیت شرکت بهار 1389/3 - 1389/8
کارشناس برنامه ری و کنترل پروژه شرکت سپاسد ( آب تابان ) 1393/6 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تولید صنتی
– کارشناسی – معدل: 16.02
دانشگاه سنندج 1387 - 1390