سمانه قطب الدینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمانه قطب الدینی

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق جزا و جرم شناسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
ازاد 1393 - 1395