مینا نصراللهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مینا نصراللهی

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ارتباط تصویری ندارد
– کارشناسی – معدل: 18.57
ازاداسلامشهر 1390 - 1394