رضا نوروزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا نوروزی

محل سکونت: اصفهان - اصفهانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس کیفیت شرکت سرایش 1392/1 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 16.05
موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی 1388 - 1390