محسن ابراهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن ابراهیمی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس استاندارد به شماره 10274 به سامان سنجش البرز (گروه صنعتی توزین الکتریک) 1390/1 - 1392/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک کاربردی
– کارشناسی – معدل: 14.07
پیام نور 1382 - 1387