مینا اسمعل ناظری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مینا اسمعل ناظری

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح شرکت نگارین پرنیان 1392/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
گرافیک گرافیک
– کارشناسی – معدل: 17.63
علمی کاربردی 1390 - 1393