رامین پاکار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رامین پاکار

محل سکونت: کردستان - سقزسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظرنقشه بردار مشاور بهاب نواندیش 1390/3 -
ناظرنقشه بردار مشاور رهآور 1389/2 - 1389/10
نقشه بردار آب راه گستر اقلیم(سد گیلان غرب) 1387/12 - 1389/1
نقشه بردار یزدکویر 1387/11 - 1389/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی نقشه برداری نقشه برداری
– کارشناسی – معدل: 13.54
دانشگاه میبد 1387 - 1391
نقشه برداری نقشه برداری
– کاردانی – معدل: 13.25
دانشگاه میبد 1385 - 1387
نقشه برداری
– دیپلم – معدل: 13.25
1381 - 1383