سیده سنور حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیده سنور حسینی

محل سکونت: کردستان - سنندج



سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت شهر آژین 1390/6 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.90
آزاد سنندج 1391 - 1393