وحید مرجانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید مرجانی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 13.00
خراسان 1391 - 1394
برق قدرت
– کاردانی – معدل: 13.00
رجایی 1387 - 1390