امیر عباسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر عباسی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فروش شرکت پتروکاسپین 1394/6 - 1394/7
کارشناس فروش شرکت طراحی وب سایت وانیا 1394/4 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی طراحی فرآیند های صنایع نفت
– کارشناسی – معدل: 13.22
تهران جنوب 1387 - 1392