مرتضی خادملو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی خادملو

محل سکونت: مازندران - بابلسر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
معاونت دفتر فنی و مدیر برنامه ریزی و بهره وری فولاد معراج کردکوی 1390/5 - 1391/10
مدیر برنامه ریزی ونگهداری وتعمییرات مازیار صىعت بابل 1391/10 - 1392/12
کارشناس نت وکنترل کیفیت پلی بافت 1393/12 - 1393/8
کارشناس برنامه ریزی سینا ابتکار ثامن بىدرگز 1388/10 - 1390/6
کارشناس برنامه ریزی مرکز بهینه سازی جهاد وخودکفایی نزاجا 1386/12 - 1388/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.23
علوم وفنون 1382 - 1386