فائزه احمدی کیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فائزه احمدی کیان

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی اقتصاد
– کارشناسی – معدل: 14.55
پیام نور کرج 1389 - 1393