مهین احمدیاینانلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهین احمدیاینانلو

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی صنایع غذایی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.63
ورامین 1384 - 1392