اعظم قاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اعظم قاسمی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 18.61
آبا 1391 - 1393
برق الكترونیك
– کاردانی – معدل: 15.42
كوثر 1385 - 1387