لعیا علمداری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لعیا علمداری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تغذیه تغذیه
– کارشناسی – معدل: 17.43
علوم پزشکی شیراز 1389 - 1393