محمدجواد نادری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدجواد نادری

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز شرکت تحقیقاتی مبارز 1385/10 - 1386/3
کار»وز شرکت ایریسا 1387/6 - 1387/11
کاارشناس کنترل پروژه شرکت بهین اندیش 1390/7 - 1391/5
مدیر وسرپرست تولید تولید قارچ بهمن 1391/8 - 1392/3
مدیر بازرگانی و تبلیغات آموزشگاه صنعت و معدن 1392/3 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.80
آزاد نجف آباد 1383 - 1387